งานติดตั้ง2018-11-29T14:02:29+00:00

2.6.2018 ติดตั้ง ประตูออโต้เกท สเปน พร้อม รีโมท

2.2.2018 ติดตั้ง tf1700 และ ติดตั้ง codelocks 200

2.3.2017 หน้างานโฮสเทล 721mf. เเม่เหล็ก600+ lz. U600. บานคู่ เพาเวอร์12v. สวิต 1จุด. พร้องกระดิ่งไร้สาย

3.7.2018 ติดตั้ง 8015FM ห้องตัวอย่าง

7.3.2018 หน้างานติดตั้ง hotel locks